Förändrat efterlevandestöd

Regeringens förslag om förändringar av efterlevandestödet skickades nyligen på remiss. Förslaget innebär att möjligheten till retroaktiv ersättning minskar. Syftet är att systemet ska anpassas så att barn vars ena eller båda föräldrar är avlidna och barn till föräldrar som inte bor ihop ska få ett mer likvärdigt stöd.

Läs pressmeddelandet på regeringens webbplats (nytt fönster)

 

Källa: regeringen.se

Senast uppdaterad 2017-04-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson