Föräldrar till missbrukande barn – utsatta och osynliga

Ständig oro, ångest, känslor av skuld och skam. Så upplever många föräldrar till missbrukande vuxna barn sin livssituation, enligt en studie från Malmö universitet.

I studien konstateras att dessa föräldrar är en utsatt grupp som hittills fått mycket lite stöd och uppmärksamhet från det omgivande samhället.

I samband med studien har 700 föräldrar till missbrukande vuxna barn fått besvara frågor i en enkät. Dessutom har man gjort djupintervjuer med 32 föräldrar.

– Föräldrar vittnar om ångest och oro för barnets räkning. Många frågar sig vad de har gjort för fel och känner skuld för barnets situation, säger forskaren Torkel Richert i ett pressmeddelande.

Torkel Richert berättar att känslor av maktlöshet är också vanliga. Att se sitt barn gå ner sig utan att kunna göra något upplevs som oerhört påfrestande.

– Många föräldrar blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa, konstaterar han.

Forskarna hoppas att deras resultat ska öka kunskapen hos myndigheter och beslutsfattare om att fler insatser behövs för att underlätta föräldrarnas livssituation.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2018-01-23 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson