Föräldrar saknar eget stöd

"Att vara förälder till ett barn i missbruk innebär att du måste ha ett stöd runt omkring dig, annars går du sönder". Det är rubriken på en studie som genomförts inom ramen för ett examensarbete vid institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

I studien fokuseras på föräldrar till barn med missbruk - och hur föräldrarna upplever socialtjänstens stöd och bemötande.

Författarna konstateras att det hittills finns få studier som undersökt föräldrarnas situation och behov av stöd. Betydligt vanligare är forskning som fokuserar på partners och på barn till personer med ett missbruk.

I studien konstateras att det är svårt för föräldrar att erhålla stöd. Detta beror dels på att man inte vet vart man ska vända sig, dels på en känsla av skam över att ha missbruk i familjen och en övertygelse om att problemet ska hanteras inom familjen.

Socialtjänsten ska, enligt nationella riktlinjer, erbjuda anhöriga till personer med missbruksproblem särskilda stödprogram - men av studien framgår att endast 38 procent av kommunerna gör det.

Av studien framgår vidare att de medverkande föräldrarna inte upplevde att de fick något stöd från socialtjänsten. Istället fann föräldrarna stöd hos ideella stödgrupper samt hos familj och vänner. Resultaten visar också att föräldrarna inte kände att socialtjänsten arbetade tillsammans med dem, utan enbart fokuserade på barnet med missbruk.

Mer information

Läs hela studien här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2019-11-20 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson