Fokus på mig, Vuxensyskon

Projekt Vuxensyskon

Projekt Vuxensyskon

Projekt Vuxensyskon är ett projekt som syftar till att uppmärksamma vuxna syskon till personer som har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. 

Att vara syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom är ett särskilt syskonskap med speciella förutsättningar och konsekvenser. Många vuxna syskon har upplevt en barndom där föräldrarnas tid och engagemang har ägnats åt praktiska och medicinska frågor som inte kan väljas bort. Andra har erfarenhet av att sjukdomen eller skadan uppstod senare i livet. Oavsett hur bakgrunden ser ut känner många syskon ett stort ansvar gentemot ursprungsfamiljen. Kärlek och omtanke kan hamna i konflikt med känslor som inte alltid är så lätta att prata om. Och vad händer sedan, när föräldrarna inte längre orkar?

Under projektet har man arrangerat  samtalsgrupper med vuxna syskon och nu finns det ett samtalsmaterial tillgängligt att ladda ner.  Samtalsmaterialet är tänkt att användas som utgångspunkt för samtal och reflektion som tex i en studiecirkel, anhörigstöd eller anhörigförening.

Ta gärna del av materialet på Projekt Vuxensyskons webbplats

 

Samarbetspartners i projektet är RBU i Göteborg med omnejd, FUB riks, Autism & Aspergerförbundet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Anhörigas Riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan

Senast uppdaterad 2019-11-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson