Färre män än kvinnor vårdar svårt sjuka närstående

Närståendepenning gör det möjligt att avstå arbete för att vårda en svårt sjuk person. Förmånen är särskilt underutnyttjad av män. Drygt 70 procent av dem som beviljas ersättning är kvinnor. Det visar en ny analys från Försäkringskassan.

Läs pressmeddelandet

Senast uppdaterad 2018-10-08 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson