Eslöv och Skellefteå deltar i projektet Vi är med!

Projektet har nu fått napp! Eslövs kommun deltar tillsammans med Skellefteå kommun från och med hösten 2019.

Arvsfondsprojektet "Vi är med" som drivs av FUB i samarbete med Dart, Nka och Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar idag med två kommuner, Lerums kommun och Norrköpings kommun. I höst går projektet in i Fas 2 och ska då "rulla vidare" till ytterligare två kommuner. Eslövs och Skellefteå kommun har båda tackat ja och vi ser fram emot att välkomna dessa båda kommuner in i projektet!!

Syftet är ökad möjlighet till delaktighet och ett livslångt lärande för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning.

Deltagare är personer med flerfunktionsnedsättning. Det innebär att de har svår till medelsvår intellektuell funktionsnedsättning i kombination med omfattande motorisk, medicinsk funktionsnedsättning och omfattande kommunikationssvårigheter.

Metod Arbetet i projektet går ut på att stödja deltagarnas omgivning för att på så sätt stärka kommunikationen och öka delaktigheten. Vi provar olika metoder för kommunikation och samspel och anpassar dem till målgruppen.

Läs mer om projektet 

Följ oss på Facebook

Bild på Pia  Käcker
Pia Käcker

Projektledare

0730202265

Pia är legitimerad arbetsterapeut, fil. dr i Handikappvetenskap, disputerade år 2007. Avhandlingen har titeln "Nycklar till kommunikation - kommunikation mellan personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal". Närmast kommer Pia från en kombinationstjänst, som forskningshandledare vid en FoU-enhet i östra Östergötland, samt som lektor vid Linköpings universitet på arbetsterapiprogrammet. Hon har deltagit i flera nationella projekt där syftet varit att öka personer med funktionsnedsättnings delaktighet (Rönnmark, 2012; Wermeling, 2011), samt inom ramen för FoU, lett projekt med fokus på att personer med funktionsnedsättning själva ska kunna välja sitt kognitiva stöd - "Brukarperspektiv på kognitivt stöd", samt - Utveckling av ett webbaserat brukarorienterat utvärderingsinstrument, Pict-O-Stat.

 

Senast uppdaterad 2019-05-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson