Enkätstudie med fokus på unga omsorgsgivare

En enkätstudie riktad till 15-17 åringar med målet att hitta det bästa stödet till ungdomar som ger omfattande hjälp till en anhörig. Det genomför Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) nu inom ramen för det europeiska forskningsprojektet "Me-We" och ESF-projektet "Motivation leder till framgång" (se faktarutor i högerspalten). Även en anhöriggrupp för unga omsorgsgivare ingår i projektet och startar under hösten i Kalmar.

- Målet med enkätstudien är att samla in ungdomarnas erfarenheter, önskemål och vad vårdandet har för konsekvenser för dem. Det är ett led i vårt arbete för att i samverkan med unga omsorgsgivare utveckla ett fungerande stöd för unga omsorgsgivare, berättar projektledaren och professorn Elizabeth Hanson.

- Enkäten riktar sig till elever i grundskolans årskurs 9 och årskurs 1 eller 2 på gymnasiet. Den finns på svenska, engelska, arabiska och dari. Hittills har drygt 2 300 elever svarat på enkäten, säger Elizabeth Hanzon.

Fyll i enkäten
För att fylla i enkäten och få mer information, gå till: Nka:s hemsida

- Närmare var tionde 15-åring i Sverige ger omfattande hjälp och stöd till en anhörig. Vilket kan leda till skolfrånvaro och avhopp, psykisk ohälsa och framtida hälsoproblem, säger Elizabeth Hanson.

Elizabeth Hanson, projektledare och professor på Linnéuniversitetet och Nka. Foto Erik Skogh

Elizabeth Hanson, projektledare och professor på Linnéuniversitetet och Nka. Foto Erik Skogh

- Det kan handla om att stanna hemma från skolan för att ta hand om och vårda en förälder som är sjuk eller har funktionsnedsättning, vara orolig och ängslig när du är i skolan för hur din mamma eller pappa klarar sig hemma, säger Elizabeth Hanson och fortsätter:

- Eller att ta ansvar för vardagssysslor i hemmet på grund av att någon av föräldrarna inte mår bra, ta ansvar för och passa dina syskon, tolka åt dina föräldrar eller morföräldrar, stödja dina vänner eller på något annat sätt hjälpa och stödja någon som står en nära.

Start för grupp med unga omsorgsgivare i Kalmar
I slutet av september startar även en grupp i Kalmar som riktar sig till unga anhöriga mellan 15-25 år som stödjer, hjälper eller vårdar någon i sin familj som har en funktionsnedsättning, diagnos, sjukdom, psykisk ohälsa, tolkningsbehov eller missbruk, berättar Liza Leonhardt, projektkoordinator.

Gruppträffarna är en del av Me-We-projektet och "Motivation leder till framgång"-projekten men tanken är att gruppen ska leva vidare även efter det att projektet avslutats. En anhörigkonsulent från Kalmar kommun, ett barnombud från Maskrosbarn och Nka arbetar tillsammans för att nå dit.

Liza Leonhardt, projektkoordinator på Nka. Foto: Jonas Nilsson

Liza Leonhardt, projektkoordinator på Nka. Foto: Jonas Nilsson

- Vi tror att det finns ett behov i Kalmar för en mötesplats där unga anhöriga får träffa andra unga anhöriga, säger Liza Leonhardt.

Träffarna kommer att bjuda på olika slags aktiviter som gruppdiskussioner och utflykter.

Läs mer:

Om kartläggning av Unga omsorgsgivare på Nka:s hemsida

Om Maskrosbarn

Om Me-We på Nka:s hemsida

Om projektet på Me-We:s internationella sajt

Om projektet Motivation leder till framgång på Nka:s hemsida

För att fylla i enkäten - gå till:
Nka:s hemsida

Senast uppdaterad 2018-09-19 av erik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson