Enkät om anhörigomsorg

Statistiska centralbyrån genomför nu på uppdrag av Linnéuniversitetet och Nka en enkätstudie till befolkningen för att kartlägga hur många människor vårdar, hjälper eller stödjer personer som står dem nära.

Många människor vårdar, hjälper eller stödjer personer som står dem nära, men det saknas kunskap om i vilken omfattning det görs och hur det påverkar dem som vårdar. För att kunna utveckla samhällets stöd till dessa personer genomförs denna undersökning i samverkan med Dalarnas högskola och Lunds universitet.

Syftet med undersökningen är att kartlägga vem som ger hjälp, vem man hjälper, hur mycket hjälp man ger och hur livet påverkas för den som ger hjälp.

Totalt skickas enkäten ut till 30 000 personer som är 18 år och äldre med en jämn spridning över landet. Enkäten är möjlig att besvara både som pappersenkät och som webbenkät. Webbenkäten finns också på engelska. Resultatet av enkätundersökningen kommer att presenteras under våren nästa år.

För att resultatet av undersökningen ska bli tillförlitligt är det viktigt att så många som möjligt svarar, även de som inte nu vårdar, hjälper och stödjer en närstående. 

Läs mer

För mer information och kontakt

Lennart MagnussonLennart Magnusson, Nka och Linnéuniversitetet

Tel: 0480 41 80 21

Epost: lennart.magnusson@lnu.se

Senast uppdaterad 2018-10-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson