En önskan om förståelse

Erika som bor i norra Sverige fick för snart tre år sedan en flicka med flerfunktionshinder. Det är en CP-skada som gör att hon varken kan äta, sitta, stå eller gå. Erika var hemma med sin dotter i ett år och åtta månader. Hon beviljades assitans till sin dotter i början på 2014 och ansökte samtidigt om tjänstledighet på halvtid hos sin arbetsgivare och fick beviljat i ett år. Som ensamstående och med två andra lite äldre barn så känner hon att hon inte klarar av att arbeta mer än halvtid just nu när dottern fortfarande är liten.

Erika känner att arbetsgivaren som hon har jobbat för i 16 år inte har förståelse för hennes situation med att försöka få familjelivet och arbetslivet att gå ihop. Att fortsätta jobba halvtid ser Erika som ett sätt att få en balans mellan arbete och vardagen med sina barn och framförallt då med sin flerfunktionsnedsatta dotter som tar mycket ork och kraft.

När Erika ville förlänga sin tjänstledighet på 50 % ville arbetsgivaren istället att hon skulle gå upp i tid och jobba minst 75 %. Erika och en facklig ombudsman hade därför ett möte med arbetsgivaren för att förklara situationen. Hon har nu fått tjänstledighet ytterligare ett halvår framåt från årsskiftet, vilket är positivt, men är orolig att hon då kommer hamna i samma situation igen.

- Jag tycker det är viktigt. Var och en måste känna efter själv, detta är ju inget man har valt. Vill man ta hand om sitt barn så måste man få det. Det finns i dagsläget inte något stöd att få efter föräldraledigheten och jag får då fajtas för min situation och för att jag ska få gå ner i tid. Det borde vara en självklarhet att beviljas tjänstledighet i en sådan här situation, tycker Erika.

- Min tanke är att hon snart blir äldre och att det då blir lite lättare så att jag kan satsa mer på jobbet då. Men som det ser ut nu så klarar jag inte mer än halvtid för att jag ska orka med henne och de andra barnen. Samtidigt har jag själv en reumatisk sjukdom som också begränsar, säger Erika.

Erika anser att arbetsgivaren borde få utbildning för att öka förståelsen för hur det är att ha ett flerfunktionsnedsatt barn och för att kunna lösa sådana här situationer på ett sätt där medarbetarna får en balans mellan fritid och arbete.

- Kollegorna har varit ett stort stöd och de har aldrig tyckt att det varit konstigt att jag fått ta ut mer tjänstledighet än vad som normalt tillåts på arbetsplatsen. De är mer förstående i min situation, menar Erika.

- En arbetsplats som värnar om sin personal i både lycka och i livskriser är en arbetsplats som jag vill arbeta på. Att arbetsgivaren kan visa förståelse och backa upp gör att jag skulle slippa bli sjukskriven till viss del vilket skulle vara alternativet för mig annars, berättar Erika.

Om ett halvår behöver Erika åter igen förhandla med sin arbetsgivare gällande hennes arbetstid. Hon hoppas på att de under den tiden ökar förståelsen för hennes situation och hoppas att hon inte ska behöva kämpa på samma sätt igen och inte behöva sjukskriva sig för att komma ner till en halvtidstjänst.

Erika vill vara anonym och heter i verkligheten någonting annat.

Text: Annika Schaefer

Senast uppdaterad 2014-12-10 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson