Elisabeth Wallenius ny ordförande för Funktionsrätt Sverige

Idag valdes Elisabeth Wallenius till ny ordförande i Funktionsrätt Sverige. Elisabeth Wallenius efterträder därmed Lars Ohly, som varit ordförande sedan maj 2017. Elisabeth Wallenius är i nuläget ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, som hon var med och startade 1998.

Läs mer på Funktionsrätt Sveriges webbplats

Senast uppdaterad 2018-03-08 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson