Doktorsavhandling om att vara anhörig och delaktig vid kommunala äldreboenden

Delaktighetsbegreppet har blivit alltmer aktuellt i samhällsdebatten i stort, och också inom den vårdvetenskapliga disciplinen. Begreppet är något som doktorand Jessica Holmgren, har studerat närmare inom ramen för sin doktorsavhandling Att vara anhörig och delaktig vid kommunala äldreboenden – pedagogiska, professionella och omvårdnadsmässiga utmaningar i en modern svensk äldreomsorg, som hon försvarar den 26 maj vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet

Läs pressmeddelandet på mynewsdesks webbplats (nytt fönster)

 

Källa: mynewsdesk.com

Senast uppdaterad 2015-05-28 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson