Digitala träffar om anhörigskap till personer med flerfunktionsnedsättning

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Är du anhörig till en person med flerfunktionsnedsättning? Har du funderingar och oro kring den rådande situationen med coronaviruset?

Då är du välkommen att delta i våra digitala drop in-träffar. Under träffarna har du möjlighet att dela med dig av dina tankar och utbyta erfarenheter med oss och de andra deltagarna.

De digitala träffarna fungerar ungefär som våra samtalsgrupper på webben, med skillnaden att du deltar precis så många gånger du vill och precis så länge som du själv önskar. 

Du som deltar kan göra det på tre olika sätt: 
- Med ljud och bild
- Med bara ljud och ingen bild
- Utan ljud och bild och bara via chatt (text)

Drop in-träffarna genomförs via verktyget Zoom mellan klockan 14.30–16.00 varje vardag.

Klicka här för att delta

Vi på Nationellt kompetenscentrum anhöriga genomför träffarna som en del i vårt uppdrag att ge råd och stöd till föräldrar och anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning.

Vi håller i drop in-träffarna:

Bild på Mona  Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker

0480 418036

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Bild på Ann-Kristin Ölund
Ann-Kristin Ölund

Möjliggörare/praktiker, Flerfunktionsnedsättning

Ann-Kristin Ölund är överläkare med specialistkompetens i barn- och ungdomsneurologi med habilitering samt barnmedicin. Området flerfunktionsnedsättning engagerar henne starkt och hon är författare till Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder. För Nka ställer Ann-Kristin Ölund sin expertkompetens till förfogande i webbföreläsningar och i frågelådan

Bild på Maria  Blad
Maria Blad

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

072-465 80 46

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

 

Senast uppdaterad 2020-03-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson