”Det spelar roll att vi är här igen – det gör skillnad”

LSS-manifestationen den 3 december, på Norrmalmstorg i Stockholm

LSS-manifestationen den 3 december, på Norrmalmstorg i Stockholm

LSS-manifestationen den 3 december, på Norrmalmstorg i Stockholm, samlade ett stort antal personer. Det var tredje året i rad manifestationen ägde rum. Många företrädare för organisationer inom handikapprörelsen fanns på plats för att ställa krav på att besparingarna inom LSS ska upphöra och på en stärkt LSS-lagstiftningen.

Maria Persdotter, förbundsordförande för RBU

Maria Persdotter, förbundsordförande för RBU

–Nu är vi här igen tredje gången gillt tredje december. Jag trodde inte att det skulle behövas. LSS-utredningen är klar och presenteras i januari. Stora grupper kommer att förlora sin assistans om den genomförs, inte minst barn under 16 år, där rätten till assistans försvinner helt. Men det spelar roll att vi är här idag igen, vi gör skillnad, sa Maria Persdotter, förbundsordförande RBU, inledningsvis.

Mikael Klein, intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige oroades i sin tur över att LSS fortsätter att försämras:

–Fler och fler får sin personliga assistans eller andra insatser indragna eller minskade. Oavsett vilken regering vi kommer få har de mycket att göra för att ställa detta till rätta.

 

Markus Peterson, ordförande Inre Ringen FUB

Markus Peterson, ordförande Inre Ringen FUB

Vad är alternativet?
En annan talare var Markus Peterson, ordförande för Inre Ringen inom FUB. Han pekade på vikten av att få leva ett självständigt liv, vilket förutsätter att han har rätt till assistens och en rad andra LSS-insatser:

–Tack vare assistansen lever jag mitt liv som samhällsmedborgare, skattebetalare, en helt vanlig människa. Jag bor i min egen lägenhet, har ett heltidsarbete, umgås med familj och vänner och har faktiskt hunnit med ett par struliga relationer. Och ja det har kostat staten pengar, som så mycket annat i vårt samhälle. Men vad är alternativen, sa han och avslutade med att konstatera att förhoppningen är "att vi gemensamt kan komma till fram att assistansen inte är ett minus i samhället, utan en tillgång – en trygghet."

På plats fanns även musikern Jan Johansen för att visa sitt stöd. Genom vännen Allan Sundberg och hans son Tim har Jan på nära håll upplevt vikten av trygga och kontinuerliga LSS-insatser.

Allan Sundberg, Jan Johansen och Tim

Allan Sundberg, Jan Johansen och Tim

- Det finns situationer när jag sjunger min sång "Se på mig", som jag blir väldigt berörd. Idag var en sådan dag, när sången fick en extra dimension. Då var tårarna nära, men ilskan tog över när jag tänker på alla dem som inte får det stöd de behöver, sa artisten Jan Johansen efter sitt uppträdande.

Hela familjen ska kunna leva ett bra liv
Allan Sundberg betonade hur viktig den personliga assistansen och andra LSS-insatser är för att hela familjen ska kunna leva ett bra liv tillsammans:

–Försämras assistansen än mer påverkar det hela vår familjs möjlighet till ett gott liv. Tim måste få ta lika stor plats som sin lillebror i familjen, det kan han idag tack vare personliga assistenter. Fortsatta neddragningar påverkar även i hög grad föräldrar och andra närståendes möjligheter att kunna förvärvsarbeta i den grad man önskar. Det är också viktigt att slå vakt om rätten för oss föräldrar och anhöriga att rycka in om någon assistent blir sjuk. Det handlar om att skapa trygghet för hela familjen.

Text och foto: Agneta Berghamre Heins

Senast uppdaterad 2018-12-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson