"Det behövs fler röster från barnen"


Tatiana Gudkova från Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Trondheim, Norge.

Tredje och sista dagen på den internationella konferensen " "Every Child has the Right to..." i Malmö. Under det tematiska seminariet som handlade om Hälso- och sjukvårds- och socialtjänstsystem presenterades bland annat forskning om unga omsorgsgivare i Sverige och barn till föräldrar med intellektuellt funktionshinder.

Först ut att tala var forskaren Tatiana Gudkova från Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Trondheim, Norge. Hon berättade om barn i familjer där en eller båda föräldrarna har ett intellektuellt funktionshinder. Något som Tatiana Gudkova forskar kring i litteraturöversikten "Children of parents with intellectual disability: "Transforming" children's lives. Who takes the challenge? Literature Review ". Syftet med översikten är att ge systematisk kunskap om forskning från Kanada, Australien, Storbritannien, USA, Danmark, Sverige, Norge och Island om professionellt stöd till barn till föräldrar med intellektuellt funktionshinder. Tatania Gudkova arbetar fortfarande med litteraturöversikten men kunde slå fast att forskningen var begränsad inom området.
– Det behövs fler röster från barnen i fråga, och mer forskning, för att kunna utforma stöd för den här gruppen, berättade Tatiana Gudkova.

Läs hela reportaget här

Senast uppdaterad 2017-06-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson