Demensvän

Demensförbundet startade i maj 2018 en kampanj med namnet "Demensvän". Syftet med kampanjen är att sprida kunskap och förståelse till allmänheten för personer med demenssjukdom som bor hemma allt längre.

Kampanjen har spridit sig över världen och Demensförbundet ingår i ett globalt nätverk som tillsammans består av 41 länder med totalt 50 miljoner demensvänner.

Läs mer på webbplatsen: demensvan.se

Senast uppdaterad 2018-11-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson