Demenslotsen ger anhöriga rätt stöd vid rätt tid

Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg har under senaste 1,5 året arbetat i ett projekt tillsammans med En bra plats med att utveckla en digital vägvisare för anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående med demens, eller misstankar om demens.

Demenslotsen erbjuder stöd och vägledning allteftersom nya behov uppstår. Informationen som portioneras ut utgår från 16 olika avsnitt. Demenslotsen innehåller tips på vart du kan vända dig samt praktiska råd som exempelvis om förberedelser efter en demensdiagnos och om hur det går till att ordna en plats på ett vårdboende.

Läs mer

Senast uppdaterad 2018-10-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson