Barn med föräldrar i fängelse - en utsatt grupp som saknar stöd

Dagens Nyheter skriver om situationen för de barn som har en förälder som är frihetsberövad. Enligt siffror Kriminalvården så finns det ungefär 30 000 barn som har en förälder eller nära anhörig som sitter i fängelse, på häkte eller är i frivård i Sverige.

– Dessa barn är oräknade, osynliga och bortglömda på alla sätt, säger Madelein Kattel, verksamhetschef för ideella organisationen Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse), till Dagens Nyheter.

Läs reportaget på Dagens Nyheters hemsida