Brister i skolan bakom ökande psykisk ohälsa

Brister i skolan kan förklara den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige. Förändringar på arbetsmarknaden har troligen också påverkat. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Andelen 13- och 15-åringar som rapporterar återkommande symtom på stress och psykisk ohälsa – som sömnsvårigheter, nedstämdhet och magont – fördubblades i Sverige under perioden 1985–2014.

– Det har varit en trend under de senaste 30 åren och en oroande utveckling. Eftersom trenden dessutom har varit tydligare i Sverige än i andra jämförbara länder så ville vi ta reda på orsakerna, säger Petra Löfstedt, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Rapporten visar att orsakerna i första hand tycks finnas inom skolan och hur den som helhet fungerar. Arbetsmarknaden har också förändrats, med högre krav på utbildning och kompetens än tidigare.

Folkhälsomyndighetens slutsats är att den svenska skolan behöver stärkas.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2018-05-04 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson