Boktips: När du ler stannar tiden

När Agnes föds förstår man genast att något är fel. Det visar sig att hon har en svår hjärnskada med grav flerfunktionsnedsättning som följd. Agnes föräldrar måste ta in att deras första barn aldrig kommer att få ett normalt liv och alla drömmar kring deras eget familjeliv måste omvärderas. Detta gör Agnes mamma, journalisten Anna Pella, genom att skriva dagbok till Agnes.

I boken får vi följa med under den första bebistiden och senare en vardag full av praktiska uppgifter för att göra Agnes liv så gott som möjligt. Ett liv som inte bara handlar om att Agnes ska överleva, utan om att hon ska få leva livet.

Ann-Kristin Ölund, Habiliteringsläkare och möjliggörare vid Nka har skrivit bokens efterord: 

En person med svår hjärnskada, oavsett om den uppstått före eller efter födelsen, kan få stora svårigheter att styra sina rörelser, grav intellektuell funktionsnedsättning och svårt att kommunicera. Ofta har man också svårt att äta via munnen på ett säkert sätt och kan ha andningsproblem, epilepsi, synnedsättning och andra medicinska problem som kräver kvalificerad omvårdnad 24 timmar om dygnet. De senaste åren har intensivvård för nyfödda förbättrats och fler svårt sjuka räddas till livet. Agnes är en av dem.

Boksomslag: När du ler stannar tiden

Läs mer om boken

Senast uppdaterad 2017-03-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson