Bildterapi effektivt vid depression

Bildterapi har tydligt effekt vid depression. Det visar en studie som gjorts vid Göteborgs universitet.

I studie medverkade 43 patienter med svår eller medelsvår depression. Kontrollgruppen bestod av 36 personer med samma sjukdomstillstånd. Parallellet med bildterapin hade deltagarna även annan behandling, bland annat läkemedel.

Den individuella bildterapin leddes av en specialutbildad terapeut. "Gör en bild av hur du har det just i dag", löd första övningen i bildterapin. Efter tio behandlingar hade patienterna blivit bättre, jämfört med de i kontrollgruppen.

I snitt förbättrades patienterna med närmare fem steg på en skattningsskala som används vid depressionssjukdom – vilket medför avsevärd förändring i vardagen, och ibland även återgång till arbete.

Det som bedöms är bland annat oroskänslor, sömn, initiativförmåga och känslomässigt engagemang. I kontrollgruppen som inte fått bildterapi hade ingen säkerställd förändring skett.

Mer information


Läs mer om studien här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2017-10-10 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson