Bättre sömn för barn med funktionshinder

Sovgott

Generella råd om hur barn och vuxna kan få bättre sömn och särskilda råd som gäller barn med funktionshinder och deras föräldrar. Det ger boken "Sov gott!" som går att ladda ner på RBU:s hemsida.

Ladda ner boken "Sov gott! - En bok om barn, sömn och funktionshinder"
https://rbu.se/wp-content/uploads/2016/06/sovgott.pdf

Författare: Sara Holm och Pia Winnberg-Lindqvist
Illustrationer: Margareta Bergner Samuelsson

Boken vänder sig i första hand till föräldrar som har barn med omfattande funktionshinder. Den är del av RBU:s projekt "Läggdags" som handlar om vad sömnsvårigheterna innebär för barnen och deras familjer. Projektet har bedrivits med medel från Allmänna arvsfonden.

RBU står för Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

Senast uppdaterad 2018-04-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson