Barnen är också anhöriga

Ledare: Kunskapen om barn som anhöriga måste öka inom sjukvården. Alla måste våga möta ett barn som har det svårt. Genom rutiner och stödsamtal kan sjukvården fånga upp barn till svårt sjuka föräldrar, både med en somatisk sjukdom, med en psykisk sjukdom eller med en missbruksproblematik.

Läs artikeln på Norrans webbplats (nytt fönster)

 

Källa: norran.se

Senast uppdaterad 2017-09-04 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson