Barn som tolkar äventyrar patient- och rättssäkerheten

I en artikel i Sydsvenskan skriver Anders Åkesson om barn som anhöriga som tvingas tolka åt sina föräldrar. I artikeln hänvisar man dels till en studie som Tendens i P1 gjorde 2016 som visar att bland 400 åttondeklassare vars föräldrar är födda utomlands, hade 7 av 10 barn tolkat åt sina föräldrar. Artikeln hänvisar också till en undersökning som Linnéuniversitetet gjort där resultatet visar att när patienten inte kan svenska används barn som tolk vid upp emot 20 procent av tillfällena.

Läs artikeln på Sydsvenskans webbplats.

Senast uppdaterad 2019-06-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson