Barn som anhöriga till flyktingföräldrar med post-traumatisk stress – en systematisk litteraturstudie

Detta är den sjätte rapporten i projektet "Barn som anhöriga", som genomförs av CHESS vid Stockholms universitet/Karolinska Institutet i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) på uppdrag av Socialstyrelsen. Inledningsvis ger rapporten en teoretisk översikt om barn som anhöriga till föräldrar med posttraumatisk stress. Därefter görs en systematisk granskning av den empiriska litteraturen om betydelsen av post-traumatisk stress hos flyktingföräldrar i exil för deras barns hälsa och välbefinnande.

Bild: Utsida rapport

Läs eller ladda ner rapporten (pdf i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2017-04-25 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson