Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Det saknas kunskap om i vilken omfattning barn och andra anhöriga används istället för professionella tolkar inom offentlig verksamhet i Sverige. Socialstyrelsen gav Linnéuniversitetet i uppdrag att kartlägga i vilken utsträckning barn och andra anhöriga används för att kommunicera med patienter och brukare vid ett urval av enheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Författarna svarar själva för innehåll, slutsatser och förslag.

Klicka här för att läsa rapporten

Senast uppdaterad 2018-06-08 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson