Barn- och äldreministern: Ingen ska behöva känna oro

Den statliga assistansersättningen (LSS) är under utredning vilket väckt mycket oro. I ett första diskussionsunderlag föreslår utredaren bland annat att rätten till personlig assistans ska tas bort för barn under tolv år. Utredarens förslag är dock inget som regeringen tänker följa.

Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 - När det gäller rätten till personlig assistans ska vi inte ta bort några rättigheter för barn under 12 år eller äldre över 80 år. Det ska man inte känna någon oro för, säger Lena Hallengren (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Den 21 februari 2018 gjorde statsminister Stefan Löfven ett utspel där han avvisade det kritiserade diskussionsunderlaget. Läs artikel i Expressen om regeringens hållning

Stor förståelse
Lena Hallengren har stor förståelse för att utredningen väcker oro.

- Många anhöriga till barn med funktionsnedsättning tar ett väldigt stort ansvar, ett ansvar som kan vara väldigt slitsamt för dem själva och inte heller speciellt synligt för omvärlden.

Viktiga erfarenheter
Lena Hallengren anser att anhöriga som grupp generellt sett bidrar stort till samhället. Så väl omsorgsmässigt och medmänskligt som ekonomiskt. Men att de anhörigas behov och kunskaper inte får den uppmärksamhet som de förtjänar.

- Det är viktigt att lyssna på de anhöriga och ta del av deras erfarenheter, säger Lena Hallengren.

Anhörigstödet i fokus på Nka-konferens
Hon framhåller också Nka:s roll i detta arbete och det var därför hon tackade ja till att vara inledningstalare på Nka:s konferens Livets Möjligheter. (För mer info om programmet och anmälan - se nedan.) Där ska hon bland annat redogöra för hur man från regeringens sida ser på den framtida utvecklingen av anhörigstödet.

Trygghet för alla
- I grund och botten handlar det om att alla ska kunna känna trygghet oavsett om man är barn, förälder eller äldre. Det gäller alla, även anhöriga, och stödet från samhället ska finnas där, det ska vara utformat efter individens behov och det ska vara långsiktigt, slår Lena Hallengren fast.

Miljarder till välfärden
Hon påpekar att regeringen i det pågående budgetarbetet har utlovat miljardinvesteringar i välfärden. En satsning där även stödet till de anhöriga ingår.

Under mandatperioden har regeringen aviserat elva miljarder extra årligen till välfärden. För den kommande mandatperioden räknar man med minst fem extra miljarder för att bibehålla och utveckla kvaliteten inom välfärden. Men Lena Hallengren påpekar ändå att behoven är fortsatt stora och än mer resurser kommer att behövas framöver.

Bättre samordning krävs
- Det är otroligt viktigt att satsa på och investera i välfärden, säger Lena Hallengren och fortsätter:

- Jag vet att det finns brister i samhällets stöd till familjer som har barn med funktionsnedsättning. Inte minst bristen på samordning mellan kommun, stat och landsting. Där har vi något att jobba med.

Ett delat ansvar
Socialstyrelsen utreder för tillfället hur samordningen ska kunna förbättras.

- För mig är det viktigt att vi ser det som ett delat ansvar, till exempel är ju mycket av välfärden kommunal. Så att de anhöriga får möjlighet att ta det ansvar de vill och kan och får det stöd som de behöver för att känna sig trygga.

Den 23–24 april 2018 arrangeras konferensen Livets Möjligheter i Stockholm. En nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning som riktar sig till anhöriga, personal och beslutsfattare.

Program
Praktisk information och priser
Anmälan

Text: Erik Skogh

Senast uppdaterad 2018-04-10 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson