Barn är också anhöriga

Tid: 20-21 november 2014
Plats: Malmömässan i Hyllie.

Hur kan vi stödja och arbeta förebyggande med barn till föräldrar med psykisk ohälsa?
Konferens med internationella föreläsare med fokus på framtidens utmaningar och möjligheter 20-21 november 2014
Inbjudna är bland andra: Dr Ian Manion, författare Åsa Linderborg och Dr William Beardslee.

Konferensen riktar sig specifikt till skånska kommuner och kommuner i Köpenhamnsregionen.

Innehåll:

  • Om att samtala med barn, metodutveckling
  • Aktuell forskning
  • Erfarenheter från utvecklingsarbete nationellt/internationellt
  • Paneldebatt (Maskrosbarn, Socialstyrlesen Sv, Socialstyrelsen Dk mfl)
  • Lansering av ny hemsida med mera

Konferensen är kostnadsfri och äger rum på Malmömässan i Hyllie.
Den riktar sig till medarbetare inom psykiatrin och psykiatrins samarbetspartners i kommuner, skola, socialtjänst och brukarorganisationer.
Fullständigt program skickas ut under september månad, antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller. Man kan anmäla sig till en eller båda dagarna.
Arrangör: EU/Interreg-projektet "Barn som anhöriga inom psykiatrin" som drivs gemensamt av Psykiatri Skåne och Region Hovedstadens Psykiatri i Danmark.

Inbjudan

Senast uppdaterad 2014-08-07 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson