Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i Almedalen

Åsa Regnér i Almedalen

Under Almedalsveckan I Visby talade Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér om de frågor som hon nu ämnar arbeta mer med. Bland annat handlar det om satsningar på mer personal inom omsorgen såväl som på byggandet av äldreboenden.

Regnér inledde med att understryka just hur viktigt det är med barn- och äldrefrågor och hur det kan vara problematiskt att dessa frågor inte har lyfts tillräckligt den senaste tiden på grund av läget i landet och Europa i stort.

Anhöriga behöver kunna tillbringa tid med sina närstående som de vill och anhöriga som förvärvsarbetar måste kunna göra det. De anhöriga ska inte behöva ersätta personalen, menar Regnér. Mer personal inom omsorgen krävs för att minska stressen för personal, äldre, och de anhöriga. Regnér är tydlig på att bemanningen inom äldreomsorgen måste öka och i syfte att se till att det sker kommer två miljarder om året, under 2016-2018, gå till just detta.

En annan problematik som lyfts upp av Barn-, äldre- och jämställdhetsministern är att 20 % av alla äldreboenden i Sverige har under de senaste 10 åren försvunnit trots att behovet har ökat. Att personer som vill bo kvar hemma, och kan bo kvar hemma, ska kunna göra det är en självklarhet. Trots detta ska en ohållbar situation där äldre som vill eller behöver flytta till äldreboende men inte kan det på grund av att det saknas plats inte få uppstå. Regeringen har bestämt sig för att ge stöd i syfte att stimulera byggandet av äldreboenden. Stödet är tänkt att omfatta 150 mkr i år och 400 mkr per år under regeringens kvarvarande mandatperiod. Kompetensutveckling är en annan del som regeringen önskar satsa på under mandatperioden.

Senast uppdaterad 2016-07-14 av Richard, ansvarig utgivare Lennart Magnusson