Att få träffa andra anhöriga är a och o

Anhörigdag i Borås

Föreläsning, panelsamtal och tipspromenad när Borås stad uppmärksammade Nationella anhörigdagen den 6 oktober.

–Som anhöriga delar man väldigt mycket, oavsett vilken diagnos de närstående har. Att ges möjlighet att möta andra i samma livssituation är ofta a och o, konstaterade Anna Rångemyr, anhörigkonsulent, inledningsvis när Borås stads anhörigstöd, i samverkan med Kraftens Hus bjöd in till en temadag för att uppmärksamma den nationella anhörigdagen den 6 oktober.

De 30-talet deltagarna kunde ta del av en föreläsning, panelsamtal och rundvandring i lokalerna på Träffpunkt Simonsland, där olika stödverksamheter och kommunens anhörigstöd är samlat. Nyligen flyttade även Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, den verksamhet som är lokaliserad i Borås, till lokaler i Träffpunkt Simonsland.

Flera utställare, bland annat Nka, passade även på att visa upp sin verksamhet under pauserna.

Läs mer

Senast uppdaterad 2018-10-23 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson