Året som gått med Arbetsgivare för anhöriga

Nu börjar det lacka mot jul och snart är det ett nytt år. 2014 har varit ett händelserikt år för Arbetsgivare för anhöriga och nätverket har varit aktivt i flera olika forum för att medvetandegöra yrkesverksamma anhörigas situation.

Nätverket har fått fyra nya medlemmar under året; Svenska kyrkan i Hörby, Bergs kommun, Vimmerby kommun och Landstinget i Kalmar län som vi önskar varmt välkomna. Landstinget i Kalmar län blir också det första landstinget att gå med i nätverket.

I syfte att nå olika målgrupper nationellt och väcka intresse och debatt samt bidra till kännedom om projektet och dess syfte har nätverket medverkat på ett flertal olika arrangemang genom seminarier, utställningar och samarbetsmöten.

Under Anhörigriksdagen i april presenterades Arbetsgivare för anhöriga för ca 700 deltagare, anhöriga, personal, beslutsfattare, forskare och FoU-arbetare. Under Anhörigriksdagen höll också nätverket ett seminarium riktat till anhörigkonsulenter och anhörigföreningar för att inspirera att tillsammans med nätverket anordna företagsträffar lokalt.

I syfte att nå ut till arbetsgivare och skapa en diskussion och medvetenhet kring anhörigfrågan har projektet arrangerat workshopen Future café, Future Café hade sammantaget ett 20-tal medverkande. Samtliga deltagare var mycket nöjda med dagarna och gick hem med konkreta handlingar att utföra inom området arbetsliv och anhörigomsorg.

Arbetsgivare för anhöriga anordnade också en workshop med HR-studenter på Linnéuniversitetet och olika arbetsgivare. Studenterna tyckte att det var viktigt att tidigt få information om anhörigfrågan, som i det här fallet, redan under sin utbildning. Arbetsgivarna i sin tur tyckte det var spännande att föra diskussioner tillsammans med studenterna som såg situationen med andra ögon än de själva. På detta sätt får framtidens personalansvariga och chefer en förståelse för yrkesverksamma anhöriga redan i sin utbildning.

Nätverket har varit synligt i sociala medier under året, försäkrat oss om att vi är representerade på samtliga möten/mässor/seminarier som AHR och Nka deltar i, varit aktiva med att ställa frågor under många viktiga seminarier under Almedalsveckan och under Almedalen arrangerade också projektet ett panelsamtal med politiker, arbetsgivare och en representant från Svenskt Näringsliv gällande yrkesverksamma.

Stöd för våra medlemmar

Under året har Handboken för chefer och personalansvariga utarbetats och finns nu som ett praktiskt stöd för våra medlemmar. Innan sommaren gjordes åtta digitala berättelseserier som nätverket tillsammans med Nka, AHR, (H)järnkoll och Unga Berättar har producerat. Filmerna är gjorda för, med och av anhöriga, anhörigkonsulenter, anhörigföreningar och arbetsgivare. Dessa kan användas för att sprida kunskap och användas för att berätta om yrkesversamma anhöriga utifrån olika perspektiv.

Detta är några av de saker som Arbetsgivare för anhöriga har gjort under året för att uppmärksamma yrkesverksamma anhöriga och 2015 så fortsätter arbetet för att anhöriga ska ha ett hållbart arbetsliv. Vi vill passa på att tacka för de som varit engareade med oss under året och hoppas på ett fortsatt gott samarbete nästa år!

 

Text: Annika Schaefer

Senast uppdaterad 2014-12-10 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson