Arbetsgivare för anhöriga på Anhörigriksdagen 2014

Arbetsgivare för anhöriga deltar på Anhörigriksdagen i varberg den 20-21 maj. Anhörigriksdagen arrangeras av Anhörigas Riksförbund och är en mötesplats där kunskap och inspiration gällande anhörigfrågan sprids. Arbetsgivare för Anhöriga finns självklart på plats med egen monter och håller i ett lunchseminarium båda dagarna.

Temat på seminariet är; "Vad händer inom projektet, var är vi och vart är vi på väg?" Fokus kommer vara på hur vi i framtiden kan använda oss av kommunernas anhörigstöd samt anhörigföreningar och intresseorganisationer runt om i landet som ambassadörer för att lyfta anhörigfrågan.

Anhörigstödet berättar om sina erfarenheter

Marie Bengtsson, anhörigstöd Gävle kommun och Ingrid Sandelin ordförande i Hörby Anhörigförening kommer att delta som gäster och bland annat berätta hur de jobbar för att uppmärksamma och driva anhörigfrågan hos lokala arbetsgivare. Seminariet kommer att ledas av Karin Holmåker, projektkoordinator Arbetsgivare för anhöriga.

Anhörigriksdagen innebär, förutom en chans för Arbetsgivare för anhöriga att diskutera viktiga ämnen, två givande dagar med möjlighet till utvecklande möten och erfarenhetsutbyte samt intressanta föreläsningar och seminarier gällande anhörigas roll i samhället.

Arbetsgivare för anhörigas lunchseminarier hålls den 20/5 kl 12.00 - 12.45 och den 21/5 kl 13.00 - 13.45

Kom också till vår monter som finns vid anhörigcaféet!

Välkomna!

Senast uppdaterad 2014-04-15 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson