Nu kan du anmäla dig till "The 2nd International Young Carers Conference"

"The 2nd International Young Carers Conference" kommer att inbjuda världssamfundet till att diskutera frågor om barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Syftet är att hjälpa och stödja samhället i att ta ansvar för och aktualisera FN-konventionen om barnets rättigheter, i synnerhet när ett barn har en familjemedlem som är allvarligt sjuk, har ett missbruk eller psykisk sjukdom eller när familjen är drabbad av sorg.

Konferensen kommer att hållas den 29-31 maj 2017 i Malmö, och arrangörer är Linnéuniversitetet, Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga), BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk Norge), FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd), Socialstyrelsen Sverige och Socialstyrelsen Danmark i samarbete med Eurocarers, Region Skåne, Malmö stad och Region Jönköpings län.

Senast uppdaterad 2016-10-14 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson