Anhörigriksdagen: Barnen är allas vårt ansvar!

Lennart Magnusson, Nka, socialminister Lena Hallengren, Ann-Marie Högberg, AHR

Lennart Magnusson, Nka, socialminister Lena Hallengren, Ann-Marie Högberg, AHR

Socialminister Lena Hallengren betonade att barnen är alla vårt ansvar, när hon talade på årets Anhörigriksdag, som anordnades av Anhörigas Riksförbund, i Varberg den 7-8 maj. Socialministern uttryckte även tydligt att hon vill verka för en nationell anhörigstrategi.

–Vi välkomnar Lena Hallengrens ambition att verka för en nationell anhörigstrategi, konstaterade Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka och Ann-Marie Högberg, förbundsordförande för Anhörigas Riksförbund. Ett annat viktigt medskick till socialministern var att syskon som barn till anhöriga ska lyftas in i barn som anhöriga i Hälso-och sjukvårdslagen.

Läs reportaget från Anhörigriksdagen 2019

Senast uppdaterad 2019-06-05 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson