Förvärvsarbetande anhöriga i Japan

Shingou Ikeda
Shingou Ikeda, Vice-Senior Researcher på Japan
Institute of Labour Policy and Training, och seminarie-
hållare på den internationella anhörigkonferensen i
Göteborg 3-6 september.

Japan är det land som har det mest åldrande samhället i världen. En fjärdedel av befolkningen är äldre än 65 år och fem miljoner äldre behöver vård. Att kombinera arbete med anhörigomsorg har blivit en social fråga, framförallt för medelålders kvinnor som är de som står för den mesta delen av vården. Att ta hand om de äldre är ett problem för den yngre generationen - samtidigt som den äldre populationen ökar så minskar antalet personer i den yngre generationen. Ungefär 100 000 personer har tvingats sluta arbeta på grund av anhörigomsorg. Fastän den japanska regeringen, tillsammans med företagen, satsat på ett system där förvärvsarbetande anhöriga kan få ledigt under längre eller kortare tid, så är det väldigt få som är borta från arbetet längre perioder. I stället önskar anhöriga en mer flexibel arbetstid där man kan dela upp tiden och vara ledig under kortare perioder. Ledigheten sträcker sig från fem dagar upp till tre månader. Om man är borta en längre period från jobbet är inte syftet att vårda sin närstående, utan snarare att planera och arrangera vården. Ledigheten är obetald, vilket innebär att det är väldigt få som utnyttjar den. Ikeda menar att hela systemet för ledighet måste ses över och förändras till det bättre, alltså mer anpassat efter anhörigas behov och önskemål.

Text och foto: Fredrik Jansson, Nka.

Senast uppdaterad 2015-09-07 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson