Anhöriga tvingas själva söka stöd

Anhöriga som förlorat en närstående i suicid efterfrågar professionellt stöd för att kunna bearbeta sin sorg. Det framgår av en litteraturstudie från Högskolan i Skövde. Ingen av de anhöriga i studien erbjöds dock stöd från samhället utan måste söka hjälp på egen hand.

Det handlar om ett examensarbete i omvårdnad, och litteraturstudien är baserad på sju självbiografier. Syftet är att beskriva anhörigas upplevelser och behov av stöd – och hur sjuksköterskor kan möta dessa behov.

Litteraturstudien visar att anhöriga upplevde en stor sorg. Vanliga känslor var skuld, skam och hjälplöshet, men även känslor av lättnad och förståelse förekom.

De anhöriga förväntade sig att omgivningen skulle vara stödjande och erbjuda tröst efter den tragiska förlusten, men istället övergavs de och var tvungna att hantera sin sorg för sig själva. Ingen av de anhöriga erbjöds något professionellt stöd utan måste söka hjälp på egen hand.

Slutsatsen av studien är att de anhöriga oftast är i behov av individuellt stöd samt gemensamma samtal med resten av familjen för att bearbeta sin sorg. Sjuksköterskan kan erbjuda stöd och rådgivning samt hänvisa dem till olika stödinsatser som kan vara ytterligare hjälp, som till exempel SPES som är en ideell organisation som erbjuder stöd till efterlevande genom samtalsgrupper, telefonjour, kontaktpersoner och Facebookgrupper.

Mer information

Läs hela studien här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2018-11-26 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson