Anhöriga ställer upp när insatser och samordning brister

Petra Ulmanen, forskare vid Institutionen för<br> socialt arbete, Stockholms universitet

Petra Ulmanen, forskare vid Institutionen för
socialt arbete, Stockholms universitet

Drygt 1,3 miljoner personer i Sverige ger anhörigomsorg. Men rollen som omsorgsgivare är understuderad, likaså de samhällsekonomiska konsekvenserna. Det anser Petra Ulmanen, forskare vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, projektledare för en pågående intervjustudie med 50-talet anhöriga.

En bättre fungerande äldreomsorg och stöd och hjälp via koordinatorer är övergripande önskemål från anhöriga, för att minska stress och påverkan på yrkeslivet, det visar preliminära resultat från studien.

Läs mer 

 

 

Senast uppdaterad 2019-04-10 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson