Anhöriga måste tänka mer på sig själva

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka i Sverige.
– Det är lätt att tappa bort sig själv när man lever nära någon som mår dåligt, säger överläkaren och suicidforskaren Ullakarin Nyberg, till P4 Stockholm.

Den psykiska ohälsan har ökat  i Sverige sedan början av 1990-talet. I Bris årsrapport för 2016 kan man läsa att den den psykiska ohälsan fortsätter att öka även bland bland unga. P4 Stockholm har talat med överläkaren och suicidforskaren Ullakarin Nyberg om hur det är att vara anhörig till en närstående med psykisk ohälsa. Hon menar att det är viktigt att kunna tänka på sig själv som anhörig.
– Det är lätt att tappa bort sig själv när man lever nära någon som mår dåligt. Ens egna problem och behov kan te sig fjantiga i jämförelse, säger Ullakarin Nyberg till P4 Stockholm.

Läs och lyssna på reportaget på P4 Stockholms hemsida

Fakta: Psykisk ohälsa i Sverige

Den psykiska ohälsan har ökat sedan början av 1990-talet. Det syns bland annat i sjukskrivningstalen och en ökad efterfrågan på vård. För vissa personer är den psykiska ohälsan långvarig eller livslång vilket kan innebära väsentliga svårigheter att klara den dagliga livsföringen.

Barn och ungdomar

Det finns flera oroande trender bland barn och unga. En ökande andel ungdomar upplever stress, huvudvärk, ångest, sömnbesvär och svårigheter att hantera vardagen. Cirka 30 procent i åldersgruppen 16–24 år uppger att de lider av oro, ängslan och ångest. Det skrivs också ut mer antidepressiva läkemedel, i synnerhet till unga kvinnor i ålderarna 15–19 år.

Källa: Socialdepartementet 
Läs mer här

Senast uppdaterad 2017-09-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson