Andelen äldre över 80 år som får hjälp har halverats sedan 1980-talet

Senast uppdaterad 2013-04-22 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson