Ambulans med psykiatrisk personal ska öka patientsäkerheten

En ny typ av ambulans, en så kallad psykiatrisk bedömningsbil, har rullat igång inom ambulanssjukvården Skaraborg i Västra Götalandsregionen. Tanken är att arbetssättet ska öka patientsäkerheten, minska lidandet och vara en del i nollvisionen mot suicid.

Den psykiatriska bedömningsbilen har samma utrustning som en vanlig ambulans, men är bemannad med en psykiatrispecialiserad sjuksköterska och en ambulanssjuksköterska.

Det är under helgerna som ambulansen kommer att vara i tjänst, men målet är att den ska rulla alla veckans dagar på kvällstid - när det finns tillräckligt med personal med rätt kompetens.

Ambulansteamet ska genomföra akuta insatser samt bedöma vilken vård patienten behöver; somatisk akutsjukvård, beroendevård, psykiatrisk vård eller primärvårdinsatser.

Bakom initiativet står Hans Halén, verksamhetschef för akut och ambulansverksamheten vid Skaraborg sjukhus. I en intervju med SVT Nyheter Väst poängterar han att akuta situationer som rör psykisk ohälsa många gånger sker efter kontorstid.

– Vi har en jättestor psykisk ohälsa i samhället idag och har ganska glest med resurser på kvällar och helger. Vi driver det här fordonet i samverkan med psykiatrin, säger han.

Senast uppdaterad 2018-09-24 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson