Allvarlig sjuklighet hos förälder riskfaktor för sjuklighet hos barn

Barn som anhöriga till patienter är ofta förbisedda i primärvården. Barnen får inte den information, de råd och det stöd som de har rätt till enligt patientsäkerhetslagen. För att komma till rätta med bristerna, pågår initiativ på flera nivåer. Socialstyrelsen genomför under hösten en särskild satsning på läkare i primärvård.

Läs hela artikeln i Läkartidningen.

Senast uppdaterad 2015-10-14 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson