Äldre över 80 år som får hjälp har halverats

Sedan 1980-talet har andelen personer som är 80 år eller mer fördubblats, samtidigt har andelen som får hjälp från hemtjänsten nästan halverats. Detta förklaras inte av att äldre är friskare eller att vården blivit mer effektiv utan i första hand av att gränserna för att få hjälp har höjts, de som får hjälp i dag har större behov och det blir alltså en tyngre vård för hemtjänstpersonalen att hantera.

Senast uppdaterad 2013-05-29 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson