Äldre får kämpa för plats på äldreboende

Det blir allt färre platser på äldreboenden medan de äldre bara blir fler. I takt med att vi lever allt längre så behöver också fler vård och omsorg. Men att få plats på ett äldreboende är ingen rättighet. Chansen till att få en plats skiljer sig stort mellan kommunerna.

Läs hela artikeln eller se inslaget på SVT:s webbplats (nytt fönster)

 

Källa: svt.se

Senast uppdaterad 2016-01-19 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson