Nyheter

Nytt nyhetsbrev från Nka

Årets sista nyhetsbrev. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Myndighets-podd fokuserar på psykisk ohälsa

I det senaste avsnitt av Socialstyrelsens podd ”På djupet” diskuteras nya nationella riktlinjer och psykisk ohälsa hos barn och unga.

Utbildningspaket om bemötande ska utveckla föräldraskapsstöd

I regeringsuppdraget att ge föräldraskapsstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning har Socialstyrelsen tagit fram ett utbildningspaket om bemötande riktat till personal inom barnhälsovården.

Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna

Psykisk ohälsa hos barn har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna är ökningen närmare 70 procent. Det visar en ny rapport.

Tillsammans för framtidens socialtjänst

Ta del av konferensen "Tillsammans för framtidens socialtjänst" där barnrättsorganisationen Maskrosbarn tillsammans med socialsekreterare berättar om lösningar på socialtjänstens utmaningar.

Fyra miljoner till SHEDO:s stödarbete

Föreningen SHEDO och Region Skåne har ingått ett partnerskap. Det innebär att SHEDO får fyra miljoner till sitt arbete att stödja drabbade och deras anhöriga.

Inspirationsmaterial om anhörigas situation

Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att få träffa varandra. Det konstaterar Attention i ett inspirations- och diskussionsmaterial.

Om att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning

Den 24 november arrangerades en Anhörigdag om att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning där anhöriga berättade om sina erfarenheter.

Nka föreläste på barndag i Karlskrona

Onsdagen 29/11 deltog Nka på Barndag i Karlskrona som är en fortbildningsdag för socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård.