Nyheter

Nära Cancer prisade

IT i vårdens lilla pris gick till Nära Cancer.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) slutrapport

ISF konstaterar att fler får avslag på nyansökningar och att antalet personer som får sin assistansersättning indragen ökat till ca 300 per år.

Matglad

Ny app skall underlätta matlagningen för personer med intellektuella funktionshinder.

Ågrenska får fortsatt förtroende att driva arbetet med nationell samordning och informationsspridning inom området sällsynta diagnoser

Ågrenska har fått förtroende att fortsätta arbetet under ytterligare tre år från den 1 januari 2015.

Anhöriga äldre angår alla!

Ny kunskapsöversikt från Nka om äldre som omsorgsgivare.

Inspirationsdag om anhörigstöd och pyskisk ohälsa

Se föreläsningarna från inspirationsdagen den 7 november om anhörigstöd och psykisk ohälsa.

Barnkonventionens 25-års jubileum

I år firar vi Barnkonventionens 25-års jubileum.Sverige kom att, som den första staten i världen, ratificera konventionen.

Indikatorer hjälper Socialstyrelsen att mäta effektivitet

Kommunernas effektivitet kan förbättras betydligt. Det framgår av en rapport där man bland annat jämfört stöd till personer med funktionsnedsättning.

Att inte svika i livets sista skede

Mycket handlar om anhöriga och deras rätt till stöd och trygghet.

Sammanfattninga av temavecka om psykisk hälsa

Många starka möten, kloka tankar, handfasta tips och viktiga berättelser.

Föregående123