Nyheter

Glädjeruset – en familjefest för alla!

Glädjeruset lockade 1200 personer

Ny rapport om psykisk hälsa hos skolbarn

De allra flesta 11-, 13- och 15-åringar uppger att de är tillfreds med livet, visar ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Samtidigt lider allt fler 15-åringar av psykosomatiska besvär.

Kritiska anhöriga gagnar äldreomsorgen

Läs intervju med professor Marta Szebehely om kritiken mot äldreomsorgen.

Anhörig och närstående i Läkarpodden

I Läkarpodden belyser man anhörigfrågan och försöker kasta ett ljus över relationen mellan anhörig, närstående, drabbad och vården i Sverige.

Uppdaterade texter om psykisk ohälsa

Uppdaterad information om ätstörningar och självskadebeteende finns nu på Socialstyrelsens webbplats kunskapsguiden.se. Här kan man även läsa om stöd till anhöriga.

Ny studie ska utvärdera internetbaserat anhörigstöd

Nu pågår rekrytering av deltagare till en studie om internetbaserat anhörigstöd. Målgrupp är anhöriga till personer med alkoholproblem.

Späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år

Kurs i Infant Mental health. Kursen vänder sig till olika professioner som arbetar med barn mellan 0-5 år.

Ny doktorsavhandling från Karlstad universitet: Skolsköterskans möjlighet att upptäcka och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa

Ny doktorsavhandling från Karlstad universitet

En ny studie från försäkringskassan visar på både för- och nackdelar med anhörigassistans

Studien visar bland annat på fördelar i form av kontinuitet, men också på risker – bland annat att de anhöriga arbetar trots sjukdom.

Vetenskaplig utvärdering av terapimetod för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Gruppterapin, Navigator ACT ger positiva effekter vad gäller psykisk hälsa och välmående för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.