Nyheter

Slutrapport för skol-BIM: "Shit, den här människan bryr sig om mig!"

Nu kan du ta del av webbversionen av slutrapporten för projektet Skol-BIM på Nka:s webbplats. Slutrapporten heter "Shit, den här människan bryr sig om mig!"

Stärkt anhörigstöd med hjälp av webbutbildning från Nka

I Malmö stad pågår ett arbete med att utveckla anhörigperspektivet hos personal som jobbar inom hemtjänst och på särskilda boenden. Detta görs med hjälp av webbutbildningen "Utveckla stöd till anhöriga" som tagits fram av Nka.

Ny podd från Akademiska sjukhuset ska inge hopp och förståelse

I den nya podcasten Hjärnspöken delar patienter och anhöriga med sig av sina erfarenheter. I podden medverkar också olika medicinska experter.

"Liv behöver hjälp att frigöra sig"

Att bo borta varannan vecka är en del av Livs frigörelse. Men det gör också att den övriga familjens liv fungerar. Det menar hennes föräldrar, som för fyra år sedan valde att låta deras dotter flytta hemifrån på halvtid.

Närståendepenning ökar – men många ger vård utan ersättning

Dagens Nyheter skriver om att utbetalningarna av närståendepenning ökade under 2017. Men att många fortfarande ger vård utan ersättning.

Statsministern kommenterar assistansutkast

Statsminister Stefan Löfven tar avstånd från hårt kritiserade utkast som regeringens utredare testat i en expertgrupp, om barn och äldres assistans. Det skriver Aftonbladet.

Viktiga steg i arbetet med att stoppa våld mot barn

Mer medel till det globala arbetet mot våld mot barn och ett utökat engagemang från flera länder. Det blev resultatet av toppmötet "Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit" som arrangerades den 14–15 februari i Stockholm.

Det finns barn och unga som får axla en tung börda, och det riskerar att gå ut över deras egen skolgång och hälsa

Barn och unga anhöriga diskuterades i länsgemensam ledning i samverkan.

Vårdsamordnare ger snabbare återhämtning vid depression

En svensk studie med närmare 400 deltagare visar att patienter med depression tillfrisknar snabbare om de får stöd av särskilda vårdsamordnare i primärvården.

"Konferensen Livets möjligheter är viktig för att ge stöd, tips och ökad kunskap till anhöriga, assistenter och övriga professionella"

Medarrangörerna i konferensen Livets möjligheter förklarar varför konferensen är viktig.