Nyheter

Utvecklingsdag i Sävsjö om anhörigstöd

Den 26 september 2018 arrangerade Sävsjö kommun, i samarbete med Nka, en utvecklingsdag om anhörigstöd under rubriken Anhörigstöd - ett uppdrag som berör oss alla. Läs en rapport från dagen.

Hjärnkraft testar anhörig-app

Under hösten 2018 kommer Hjärnkrafts cirka 3 000 medlemmar att erbjudas möjligheten att använda ny app kostnadsfritt.

Anhörigfokus på Infoteket

Tre evenemang med anhörigperspektiv. Det anordnar Infoteket i Uppsala under oktobermånad.

Ambulans med psykiatrisk personal ska öka patientsäkerheten

Ambulanssjukvården i Skaraborg satsar på en ny typ av ambulans – en psykiatrisk bedömningsbil - som ska användas vid akuta situationer som rör psykisk ohälsa.

Nationella Anhörigdagen och Nationella Anhörigveckan 2018

Nka uppmärksammar Nationella Anhörigdagen och Nationella Anhörigveckan med en informationskampanj.

Inte nöjd med vården

Nytt informationspaket från Socialstyrelsen för missnöjda patienter och närstående

Nominera till etikpris

Nu kan man nominera kandidater till Omvårdnadsinstitutets Etikpris 2018.

Nyhetsbrev nr. 8 från Nka

Nytt nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Skyddsvärnet startar stödgrupp för anhöriga

Nu startar en stödverksamhet för anhöriga till personer med missbruksproblematik. Bakom satsningen står den ideella organisationen Skyddsvärnet.

Rapport från Habiliteringens kvalitetskonferens

Under två dagar i mitten av september träffades 800 medarbetare från Sveriges habiliteringar på Svenska mässan i Göteborg, för att dela erfarenheter på temat "Habilitering med engagemang".