Nyheter

Minskad assistans drabbar anhöriga

Ytterligare nerdragningar av assistansen till personer med funktionsnedsättningar riskerar att skapa ett utbildningsglapp och drabbar även de anhöriga, menar Jenny Anderberg, rektor vid Furuboda folkhögskola.

Ojämlika villkor i äldrevården

Äldrevård är en anhörig- och kvinnofråga. Det framkom på PRO:s och ARC:s seminarium, den 8 mars, i Stockholm.

Hedersdoktorer med erfarenhet av depression och självmord

Genom att utse Niklas Ekdal och Pia Minatis till hedersdoktorer vill Linköpings universitet öka kunskapen om psykisk ohälsa.

Dom från Högsta Förvaltningsdomstolen förbjuder patienter att ge anhöriga åtkomst till patientjournalen

En färsk dom från Högsta Förvaltningsdomstolen förbjuder patienter att ge anhöriga elektronisk åtkomst till patientjournalen.

"När livet vänder"

Onsdagen den 4 april kl 20:00 sänder SVT2 "När livet vänder" där Anna Pella, mamma till dottern Agnes 14 år som föddes med en hjärnskada medverkar och berättar om hur familjen tagit sig igenom livet tillsammans.

Habilitering är ett underbart område att arbeta med

Artikel i Läkartidningen om konferensen Livets möjligheter

Nyhetsbrev nr. 3 från Nka

Nytt nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Ny guide för återhämtning

Forskare vid Mälardalens högskola har tagit fram en omvårdnadsguide som ska stödja suicidala patienter och deras anhöriga.

Livets Möjligheter: Lena Hallengren lyfter fram behovet av ett bättre anhörigstöd

Barnministern lyfter fram bättre anhörigstöd och synliggörande av anhöriga inför konferensen Livets Möjligheter.

Nytt lyhört kunskapsstöd för barnhälsovården

Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt kunskapsstöd som riktar sig till personal inom barnhälsovården (BHV) - Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning.