Nyheter

Tillsammans för framtidens socialtjänst: En medskapande konferens

Den 11 december arrangerar barnrättsorganisation Maskrosbarn konferensen Tillsammans för framtidens socialtjänst på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Songlines: "Vi jobbar med musik men också mänskliga rättigheter"

Musikprojektet Songlines och projektledaren Helena Isaksson Baeck uppmärksammas i SVT. Syftet med Songlines är att skapa goda förutsättningar för ensamkommande flyktingbarn

"Viktigt att lyfta anhörigfrågor och uppmärksamma anhörigas livsvillkor"

I morgon uppmärksammar Umeå kommun Nationella Anhörigdagen.

Anhörigcentrum i Jönköping informerar om det stöd som finns att få som anhörig

P4 Jönköping berättar om Anhörigcentrum i Jönköping och det stöd som de erbjuder anhöriga.

Många aktiviteter på "Världsdagen för psykisk hälsa" 10 oktober

Temat för i år är psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Runt om i landet arrangeras olika aktiviteter för att uppmärksamma den internationella dagen.

"Det går inte att säga nej, man är ju mamma"

P4 Jönköping berättar om Ingegerd Rubensson i Värnamo har tagit hand om sin sjuke son i över 25 år.

P4 Kalmar uppmärksammar undersökning om sjukvården i Kalmar län

Undersökningen har bedrivits på uppdrag av Landstinget i Kalmar län i samarbete med Lnu och Nka och visar att många anhöriga gör dagliga insatser vilket påverkar deras hälsa.

Föreläsning om Opratat.se i Lerum

Anhörigstödet i Lerums kommun anordnar föreläsning om webbplatsen Opratat.se som handlar om tankar och känslor man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning.

Undersökning: viktigt för anhöriga att vara delaktiga i beslut om äldre närstående

Linnéuniversitetet och Nka har varit delaktiga i en undersökning om äldre slutenvårdspatienter och deras anhörigas upplevelse av vård och omsorg i Kalmar län.

Nypublicerad kunskapsöversikt: Föräldraskapsinsatser för föräldrar med ADHD

Rapporten utgör en del i ett projekt på uppdrag av Socialstyrelsen som i sin helhet syftar till att kartlägga aktuellt kunskapsläge gällande föräldraskapsinsatser för föräldrar med ADHD