Nyheter

Barnkonventionens födelsedag 20 november

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter

Nu kan man anmäla sig till Anhörigriksdagen 2019

Temat för Anhörigriksdagen 2019 är Barn & Unga.

Inre konflikt styr anhörigas vardag

Det sker en inre konflikt mellan viljan att hjälpa, förväntningarna att hjälpa och behovet att ta hand om sig själv. Det framgår av en mindre studie från Högskolan i Gävle.

Se föreläsningarna från Projekt Vuxensyskon

Nu finns konferensen Projekt Vuxensyskon publicerad på Nka Play där man kan ta del av berättelser från syskon själva och intressanta föreläsningar.

Demensvän

Kampanj från Demensförbundet om att sprida kunskap och förståelse till allmänheten för personer med demenssjukdom.

Webinar om framtidsfullmakt

Nordeas familjerättsjurist beskriver hur en framtidsfullmakt fungerar och andra ställföreträdarskap i ett webinar.

Socialtjänsten ska bli mer effektiv

Mer förebyggande arbete, tydligare barnperspektiv och egen lag om äldrefrågorna. Det ska utredningen för framtidens socialtjänst ta ställning till.

Ny rapport: Från mottagare till medskapare

Patienters och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser behöver tas tillvara på ett bättre sätt i hälso- och sjukvården.

Konferensdokumentation från konferensen Värna våra yngsta

Den 16-17 oktober hölls konferensen Värna våra yngsta - späda barns rätt till hälsa och utveckling i Aula Magna i Stockholm. Konferensen lockade 500 personer från hela landet.

”Våga prata om psykisk ohälsa”

Under den pågående psykiatriveckan i Örebro län medverkar både patienter och anhöriga i olika arrangemang. Syftet är att öka kunskapen bland allmänheten om psykisk ohälsa.