Nyheter

20:e forskardagen om äldre och äldreomsorg

Onsdagen den 20 mars anordnade Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete, den 20:e forskardagen om äldre och äldreomsorg.

Bättre självkänsla efter gruppverksamhet

Självkänslan förbättrades bland de anhöriga, liksom förmågan att sätta gränser. Det visar en studie av stödgrupper för anhöriga till personer med beroendesjukdom.

Stödforum med 800 000 besökare

Närmare 800 000 unika besökare har Mind Forum haft under den 3-åriga projekttiden. Den nätbaserade stödverksamheten har nu permanentats.

Nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen om Barn i familjehem - umgänge med föräldrar och andra närstående

Barn och unga som är placerade i familjehem har rätt till umgänge med sina föräldrar och andra närstående

När livpusslet i det nya landet blev för svårt

I en poddsändning berättar Abdinassir Osman från Kenya – och pappa till en son med autism – om dagen när han inte orkade mer. Bakom podden står NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa.

Från konferensen Barns rätt som anhöriga

Ta del av intressanta och viktiga föreläsningar från konferensen Barns rätt som anhöriga

Vill öka kunskapen om juridik i vård och omsorg

Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten har tagit fram en webbplats som ger juridiskt stöd i frågor som rör den digitala utvecklingen. Här kan man också följa en patient som får Internetbehandling för depression.

Nyhetsbrev nr 2

Innehåll i senaste numret: Utbildningar för personal och anhöriga i projektet Vi är med. Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning Vad är en framtidsfullmakt?

Andning och sondmatning ska ses som ett grundläggande behov

På morgonens presskonferens meddelar socialminister Lena Hallengren att andning och sondmatning ska ses som ett grundläggande behov och ge rätt till personlig assistans enligt LSS.

Självmord ska förebyggas med mobilt stödteam

En ny mobil enhet i Region Örebro län ska öka stödet till patienter, anhöriga och vårdpersonal. Satsningen är en del av det suicidförebyggande arbetet i regionen.