Nyheter

Många aktiviteter på "Världsdagen för psykisk hälsa" 10 oktober

Temat för i år är psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Runt om i landet arrangeras olika aktiviteter för att uppmärksamma den internationella dagen.

"Det går inte att säga nej, man är ju mamma"

P4 Jönköping berättar om Ingegerd Rubensson i Värnamo har tagit hand om sin sjuke son i över 25 år.

P4 Kalmar uppmärksammar undersökning om sjukvården i Kalmar län

Undersökningen har bedrivits på uppdrag av Landstinget i Kalmar län i samarbete med Lnu och Nka och visar att många anhöriga gör dagliga insatser vilket påverkar deras hälsa.

Föreläsning om Opratat.se i Lerum

Anhörigstödet i Lerums kommun anordnar föreläsning om webbplatsen Opratat.se som handlar om tankar och känslor man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning.

Undersökning: viktigt för anhöriga att vara delaktiga i beslut om äldre närstående

Linnéuniversitetet och Nka har varit delaktiga i en undersökning om äldre slutenvårdspatienter och deras anhörigas upplevelse av vård och omsorg i Kalmar län.

Nypublicerad kunskapsöversikt: Föräldraskapsinsatser för föräldrar med ADHD

Rapporten utgör en del i ett projekt på uppdrag av Socialstyrelsen som i sin helhet syftar till att kartlägga aktuellt kunskapsläge gällande föräldraskapsinsatser för föräldrar med ADHD

Nationella Anhörigdagen och Nationella Anhörigveckan 2017

Nka uppmärksammar Nationella Anhörigdagen och Nationella Anhörigveckan med en informationskampanj.

Prövar app för att kommunicera med brukare och anhöriga

Hemtjänsten i Ramsjö i Ljusdals kommun ska prova en app för att kommunicera med brukare och anhöriga via en smarttelefon eller surfplatta.

Ökade möjligheter till avlösning för anhöriga

Under veckan beslutade hemvårdsnämnden i Halmstads kommun att erbjuda anhöriga fri avlösning både från kommunala och privata utförare.

Nka medverkade under Socialchefsdagarna

Idag medverkade Nka på Socialchefsdagarna i Östersund. Nka:s verksamhetschef Lennart Magnusson berättade om anhöriga som samverkanspart i vård och omsorg.