Nyheter

Flerfunktionsnedsättning – var med i arbetet!

FUB söker fem personer med stor kunskap om personer med flerfunktionsnedsättning till en ny arbetsgrupp. Uppdraget är fram till maj 2020.

Slutbetänkande om insatser inom psykisk hälsa

Ökat fokus på delaktighet och inflytande för patienter, brukare och anhöriga betonas i det slutbetänkande som idag överlämnades till regeringen.

Antologin som ska bidra till en mer nyanserad diskussion

Reportage från Lanseringen av boken: ”Forskning om personlig assistans – en antologi”

Forskare söker ungdomar till ny nätbehandling

Stockholms universitet söker unga personer som lider av nedstämdhet och som vill få behandling via nätet. Behandlingen pågår i åtta veckor och är kostnadsfri.

Projekt som ska belysa genusaspekter av anhörigskap

Jämställdhetsmyndigheten beviljar 1 miljon kronor till Anhörigas Riksförbund som i samverkan med Nka ska belysa genusaspekter av anhörigskap.

Pressmeddelande från Maskrosbarn

En av fyra barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet.

Barn till cancersjuka föräldrar behöver mer stöd

En ny registerstudie visar att det är vanligt att barn som har en förälder med cancer, går ut nian med lägre betyg

Filmer om unga omsorgsgivare

Filmer om unga omsorgsgivare och deras upplevelser av att leva nära någon med psykisk ohälsa, som missbruk eller sjukdom.

Anhörigdag

Anhörigdagen om att vara anhörig/närstående till någon med funktionsnedsättning finns nu på Nka Play

Nyhetsbrev nr 11

Årets sista nyhetsbrev från Nka innehåller bland annat: Ny rapport: Att vara anhörig till en person som drabbats av självskadebeteende