Nyheter

”De omöjliga” – ny podd och bok som vill granska psykiatrin

Hur ser det ut i dag, snart 25 år efter psykiatrireformen? Den frågan försöker Åsa Moberg och Anna Fredriksson få svar på i en ny podd som också ska bli en bok.

Nyhetsbrev nr 4

Uppföljning av insatser ska ge anhöriga bättre stöd och allt fler omsorgsgivare över 65 år är några exempel på innehållet i nyhetsbrev nr 4.

Stödlinje uppmärksammas med filmer

Med hjälp av sju kortfilmer vill föreningen Mind sprida information om Föräldralinjen – en stödlinje dit föräldrar kan ringa för att få prata med en terapeut.

Edvin pratar med ögonen

Edvin har aldrig kunnat prata med sin egen röst, men när han var fyra år fick han en dator han kan styra med sina ögon.

Många frågor om utebliven överenskommelse för 2019

Fortfarande saknas en överenskommelse mellan staten och SKL om insatser inom området psykisk hälsa. Frågorna är många, skriver Uppdrag Psykisk Hälsa på sin webbplats.

Internationella syskondagen

Idag är det Internationella syskondagen. På Funka olika podden kan man ta del av det andra avsnittet på temat syskon som denna gången handlar om de vuxna syskonen.

Anhöriga ställer upp när insatser och samordning brister

Drygt 1,3 miljoner personer i Sverige ger anhörigomsorg. Men rollen som omsorgsgivare är understuderad, likaså de samhällsekonomiska konsekvenserna

Uppföljning av insatser ska ge anhöriga bättre stöd

Vilka former av anhörigstöd erbjuder kommunerna? Och hur upplever de anhöriga nyttan av dessa?

Forskningsprojekt ger stöd till vuxna med adhd och deras närstående samt föräldrar med egen adhd

På Karolinska Institutet pågår två aktuella forskningsprojekt som handlar om att leva i familjer, där en familjemedlem eller familjemedlemmar har adhd

Funka olika - podden om livet med funktionsnedsättning

Ett poddavsnitt om att växa upp med ett syskon med funktionsnedsättning