Nyheter

Späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år

Kurs i Infant Mental health. Kursen vänder sig till olika professioner som arbetar med barn mellan 0-5 år.

Ny doktorsavhandling från Karlstad universitet: Skolsköterskans möjlighet att upptäcka och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa

Ny doktorsavhandling från Karlstad universitet

En ny studie från försäkringskassan visar på både för- och nackdelar med anhörigassistans

Studien visar bland annat på fördelar i form av kontinuitet, men också på risker – bland annat att de anhöriga arbetar trots sjukdom.

Vetenskaplig utvärdering av terapimetod för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Gruppterapin, Navigator ACT ger positiva effekter vad gäller psykisk hälsa och välmående för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Livet bortom Carpe Diem och solnedgångar

Undvik klyschor när någon mår psykiskt dåligt. Det är utgångspunkten för en ny kampanj där klassiska inspirationscitat skrivits om till ocensurerade versioner. Syftet är att skapa ett medmänskligare samhällsklimat.

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst

Vi söker koordinator till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Socialstyrelsen söker tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, kommuner som är intresserade av att vara med och utveckla och pröva koordinatorfunktionen utifrån de framgångsfaktorer som identifierats.

Nyhetsbrev nr. 7 från Nka

Nytt nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Kommunikationskarnevalen 2018

Se föreläsningarna från Kommunikationskarnevalen 2018 med temat "Med sikte på framtiden- nya spännande möjligheter till kommunikationsstöd".

Nka tilldelas medel för att ta fram stödmaterial om fallolyckor

Regeringen har tilldelat Nationellt kompetenscentrum anhöriga medel för att ta fram ett lättanvänt stödmaterial om hur fallolyckor hos äldre kan förebyggas. Stödmaterialet ska syfta till att öka kunskapen hos anhöriga vilket i förlängingen kan leda til...