Nyheter

Översyn av tvångsåtgärder mot barn

Ungdomar som tvångsvårdats som barn får nu möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter.

Myndighet kräver fler förebyggande insatser

Om antalet självmord ska minska måste det förebyggande arbetet intensifieras. Det konstaterar Folkhälsomyndigheten i en ny rapport.

Konkreta åtgärder ska förbättra barns psykiska hälsa

Barnlotsar i hälso- och sjukvården kan vara ett sätt att förebygga psykisk ohälsa bland nyanlända barn. Det skriver Barnombudsmannen i en ny rapport.

”Återhämtning behövs för bra föräldraskap”

Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver tid för återhämtning, betonar Riksförbundet Attention i ett antal råd på sin webbplats.

Kunskap saknas om vård av äldre med psykisk ohälsa

Det behövs ett nationellt kompetenscentrum där man samlar och sprider kunskap om psykisk ohälsa hos äldre.

Forskare med fokus på nätbaserat stöd och anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Sigrid Stjernswärd är i full gång med ett nytt forskningsprojekt för anhöriga, där en av ingredienserna är mindfulness.

Autistiska drag hos kvinnor med anorexi

Kvinnor med anorexi uppvisar typiska autistiska ätbeteenden, visar svensk forskning. Den nya kunskapen kan leda till förändrad vård.

Så kan du stötta den som hjälper

Alla vinner på anhöriga ses som en resurs. Det framgår av de tips och råd som nätverket NSPH sammanställt för personal inom vård och omsorg.

Anhörigutbildning minskar risken för egen psykisk ohälsa

Anhöriga till suicidala personer behöver stöd för att inte drabbas av psykisk ohälsa. Ett effektivt stöd är utbildning, visar forskning från Umeå universitet.

Hasse Brontén vill bryta tabut kring psykisk ohälsa

Att få folk att våga prata om psykisk ohälsa. Det är Hasse Bronténs målsättning med föreläsningen Bipopulär, som han medverkar med på Anhörigriksdagen.

Föregående12