Nyheter

Litteraturcirklar ökar det positiva välbefinnandet

Läsning och samtal om litteratur leder till ökat välbefinnande och funktionalitet i vardagen för personer med psykisk ohälsa, visar forskning från Göteborgs universitet.

Nytt arbetssätt ska minska köerna till psykolog

Capio inför en ny metod för att fler personer med psykisk ohälsa ska få hjälp snabbare i primärvården.

Michell ärvde sin mammas schizofreni

Att vara anhörig är på ett sätt svårare eftersom oron för den sjuka är konstant.

Karins syster tog sitt liv – kämpade för henne under flera år

– Som anhörig får man ta ett oerhört stort ansvar för sina psykiskt sjuka närstående, eftersom psykiatrin inte fungerar, säger Karin.

Ta kraven på nystart för psykiatrin på allvar

Anders Printz krav på nystart borde tas på allvar och den stora kompetens som finns hos anhöriga och patienter måste då vara grunden.

Omprövar sin syn på systemet

Den tidigare psykiatrisamordnaren Anders Printz vill att vården utvecklas mer direkt från patienternas behov.

Monicas råd till andra anhöriga: Viktigt vårda sin egen identitet

Att vara förälder till ett barn som lider av psykisk ohälsa är fruktansvärt smärtsamt. Det säger Monica Beckman i SVT Nyheters serie om anhöriga.

De ägnar en halvtid åt att hjälpa närstående

I studien undersöktes hur mycket tid som anhöriga ägnar åt att vårda, hjälpa och stödja närstående med psykossjukdom.

”Anhörigstödet måste vara individuellt”

– Min erfarenhet är att anhöriga är en väldigt viktig resurs både som praktiskt och emotionellt stöd. Man avsätter ofta väldigt mycket tid till den närstående sjuke, säger Mats Ewertzon.

”Jag tog avstånd från min bror i fem år”

Åsa var 14 år när brodern blev psykiskt sjuk, nu forskar hon om sjukdomen.

Föregående12