Nyheter

Ny webbutbildning lanseras av EU-projekt

EU-projektet eMenthe använder webben för att öka kunskapen om psykisk ohälsa. Materialet är tillgängligt för alla.

Långtidssjuka i djup depression kan bli friska

Studierna visar också att det är av stort värde att ha någon person i närheten som är viktig för den som vill komma över ett självmordsbeteende.

Insatser i förskolan förebygger psykisk ohälsa

Om barn med beteendeproblem engageras i förskolans aktiviteter på ett bra sätt, ökar deras chanser att må bra senare i livet. Det visar ett svensk forskningsprojekt.

NSPH får fem miljoner för 2016

Nu har regeringen sagt ja - NSPH kan fortsätta sin verksamhet under 2016. ”Det är skönt att vi äntligen fått besked”, säger Anki Sandberg på NSPH.

Samarbete leder till nya metoder och arbetssätt

När olika aktörer samarbetar skapas nya metoder och arbetssätt som kan leda till ökad delaktighet. Det visar en rapport där man granskat verksamheter för unga med psykisk ohälsa.

Ökad kännedom om 1177

Allt fler invånare känner till webbplatsen 1177.se visar en färsk undersökning. På webbplatsen finns råd och stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

KBT på nätet ska hjälpa unga med sömnproblem

För att hjälpa ungdomar med sömnproblem prövar Akademiska sjukhuset en KBT-behandling via Internet. Behandlingen ges inom ramen för en studie. Inom kort startar omgång två.

Ny kunskap om språkutveckling hjälper barn med autism att tala

Genom att lyssna till olika språkljud kan barn med autism utveckla tal och gester, visar ny svensk forskning.