Nyheter

Psykisk ohälsa vanligare bland elever som är stressade

En ny undersökning visar att allt fler tonåringar lider av huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Besvären är vanligare bland elever som känner sig stressade över skolarbetet.

Samtal med föräldrar kan förebygga självskador hos flickor

Möjligheten att prata med föräldrarna minskar risken för självskador hos flickor med depressiva symptom, visar en studie från Örebro universitet.

Ny webbtjänst ska göra nyheter lättare att läsa

Genom att skala bort bilder och reklam blir det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar att läsa nyheter på webben.

Tre filmer om diskriminering

Personer med god man eller förvaltare riskerar att diskrimineras. Det anser NSPH som i tre filmer diskuterar hur detta kan undvikas.

Händelseanalyser – ett sätt att förebygga självmord bland unga

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett stödmaterial som ska motivera kommunerna att utreda och förebygga självmord med hjälp av händelseanalyser.

Viktigt skilja identiteten från sjukdomen

Rätt ordval ökar toleransen för människor med psykisk ohälsa, visar en ny studie. Nu vill forskarna att media, beslutsfattare och allmänhet ändrar på sitt sätt att hänvisa till personer med psykisk sjukdom.

Nytt stöd för personal som arbetar med barn och unga

”Barn och unga” är ett nytt område på Socialstyrelsens webbplats kunskapsguiden.se. Här kan man till exempel läsa om psykisk ohälsa och olika evidensbaserade arbetssätt.

Mindre ångest med KBT på nätet

Efter nio veckors KBT på nätet omformades hjärnan och ångesten mildrades. Det visar en ny studie. Forskarna hoppas att resultaten ska leda till effektivare behandlingar.

Tuff skolsituation påverkar familjen negativt

Varannan förälder till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har gått ner i arbetstid på grund av bristande skolstöd. Det framgår av en enkät från Riksförbundet Attention.